Olomoučané recyklují

29.6.2018

Lidé v Olomouci odevzdali loni k recyklaci 170 366 kilogramů starých elektrospotřebičů.

Olomoučané recyklují

Lidé v Olomouci odevzdali loni k recyklaci 170 366 kilogramů starých elektrospotřebičů. Vyplývá to z certifikátu společnosti Asekol, s níž město dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných zařízení. 
Podle přepočtu vycházejícího z množství k recyklaci odevzdaných starých elektrospotřebičů uspořili loni Olomoučané 2258 MWh elektřiny, 129 524 litrů ropy, 9857 kubíků vody a téměř 80 tun primárních surovin. „Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 464 tun a produkci nebezpečných odpadů o 2047 tun,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09). 
Výsledek studie prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má pozitivní dopad na životní prostředí. Například recyklace stovky běžných televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy. 

Zdroj:Právo Datum vydání:27.6.2018

,