Přijďte se seznámit s budoucím směřováním města Olomouce

31.1.2018

Chcete vědět, jakým směrem se bude ubírat rozvoj Olomouce? 

Přijďte se seznámit s budoucím směřováním města Olomouce

Chcete vědět, jakým směrem se bude ubírat rozvoj Olomouce? Zajímá vás budoucnost našeho města a chcete ji ovlivnit? Pokud ano, přijměte pozvání na třetí veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Olomouce (pro období 2017–2023).

Strategický plán již byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce dne 19. 12. 2017, jedná se o základní střednědobý koncepční rozvojový dokument města. Účastníci setkání budou seznámeni s finální podobou dokumentu i s možnostmi, jak se zapojit s vlastními nápady na budoucí projekty v Olomouci. „Olomoučané se do podoby strategického plánu mohli zapojovat hned od začátku a i nadále platí možnost přispívat do zásobníku projektových podnětů. I o tomto zásobníku se bude na veřejném projednání hovořit,“ zve zájemce na setkání náměstek primátora Aleš Jakubec ( TOP 09).

Kdy: 12. 02. 2018, od 17:00 do 18:30

Kde: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Sál Václava III. Program: Představení finální verze schváleného Strategického plánu rozvoje města Olomouce Představení procesu realizace Strategického plánu, včetně možnosti zapojení občanů do tvorby tzv. Zásobníku projektových podnětů. Informace o probíhajícím procesu posuzování vlivu Strategického plánu na životní prostředí, tzv. SEA. Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).

Zdroj: Parlamentní listy

,