Hledá se nová podoba výstaviště

3.1.2018

Olomoucké výstaviště Flora možná v budoucnu změní svou podobu. To, jak může v budoucnu vypadat, nastiňuje koncept vzniklý při zpracovávání územní studie. K ní se nyní vede diskuse. 

Hledá se nová podoba výstaviště

Olomoucké výstaviště Flora možná v budoucnu změní svou podobu. To, jak může v budoucnu vypadat, nastiňuje koncept vzniklý při zpracovávání územní studie. K ní se nyní vede diskuse. 

„Cílem územní studie je rozvíjet areál výstaviště ve prospěch výstavnictví nadměstského významu a prověřit podrobnější podmínky využití ploch. O konceptu vedeme debatu s veřejností, na úrovni samosprávy i v odborných komisích,“ uvedl náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec (TOP 09). 
Územní studie se zabývá celým komplexem výstaviště Flora a jeho návazností na městské parkové plochy. 
Celkově se jedná o území o rozloze přibližně sedm hektarů. Autorem studie je architekt Zdeněk Sendler. Jeho projekt přitom staví na hodnotách dotčeného území, historickém kontextu a tradicích zahradnických výstav. 
„Smyslem je obnova areálu jako reprezentativní ukázky zahradní a krajinářské architektury. K Olomouci zeleň historicky patří a právě v rámci úprav areálu lze zahradní umění ve městě rehabilitovat. Studie proto staví na historii městských parků se stoletými stromy, což je jedinečný krajinářský prvek, jímž se jiná města na svém území pochlubit rozhodně nemohou,“ zdůraznil Sendler. 
Prostor, jehož se studie týká, má být zbaven nefunkčních prvků, aby se stal celoročně živým městským parkem, který zároveň pojme zátěž jednorázových akcí výstavnického, kulturního a sportovního charakteru. 
Východní část Smetanových sadů může být podle studie zatraktivněna tak, aby sloužila zejména rodinám s dětmi a aby zde nechyběl dětský svět či kavárna. Studie dává prostor i pro polyfunkční halu pavilónu B s využitím pro výstavy, burzu květin, jako sportoviště či zeleninové tržiště. 
V souladu s územním plánem se studie zabývá i možným vznikem záchytných parkovišť na okraji. Měla by být poblíž zastávek městské hromadné dopravy. Studie předpokládá i vznik parkovacích objektů pro vystavovatele, jejich využití by mělo pozitivní dopad na statickou dopravu v ulicích v okolí výstaviště. Studie již byla projednaná v komisi pro architekturu a územní plánování a prezentována na besedě s občany. 
„Veřejností je vnímána pozitivně z pohledu dlouhodobé vize. Jedním z problémů, které je však ještě nutné dořešit, je doprava v okolí areálu,“ dodal Jakubec. Připomínky města zapracují autoři do územní studie začátkem letošního roku. Územní studie jsou územně plánovacím podkladem, který v nejčastějších případech řeší koncepci uspořádání určité lokality. V nedávné minulosti se v Olomouci projednávaly například studie týkající se náměstí Republiky či ulice Sokolská a jejich okolí. 

Zdroj:Právo

Datum vydání:3.1.2018

,